СЪГЛАСИЕ

С настоящето съгласие  давам съгласието си Коко Моделс Груп  ЕООД, с ЕИК 205331052, да обработва, в  това число събира, използва, съхранява и изтрива,  следните мои лични ми данни:

 

Описание на личните данни, които ще се обработват:

 • Име
 • Възраст
 • Електронна поща
 • Телефон
 • Адрес
 • Фото и видео изображения

 

Личните данни ще се обработват за следните цели:

 • Излъчване и използване на фото и видео изображения от фирмата и нейни партньори и контрагенти

 

Период, за който ще се ползват личните данни:

1.07.2018г. – 1.07.2020г.

 

 

Личните данни ще бъдат прехвърлени на трети лица, както следва

 • Партньори на продукциите
 • Куриерски фирми
 • Консултантски и рекламни фирми

 

 

С подписването на настоящото заявявам, че съм запознат/а със следните мои права:

 • Право на  информация относно и достъп до личните ми данни, съхранявани от Вас;
 • Право да изисквам коригиране, изтриване или ограничено обработване на личните ми данни;
 • Право да възразя срещу обработване поради причини, свързани с мои легитимни интереси, обществен интерес, или профилиране, освен ако Администраторът не докаже съществуването на защитени, обосновани причини, имащи приоритет пред моите интереси, права и свободи, или че това обработване се извършва с цел предявяване, упражняване или защита по правни претенции;
 • Право на преносимост на данните;
 • Право на подаване на оплакване през Комисията за защита на личните данни;
 • Право да мога по всяко време да оттегля съгласието си за събирането, обработването и използването на личните данни с действие занапред.

 

Аз лично съм предоставил личните си данни.

 

Запознат/а съм, че ако желая да упражня своите права, следва да адресирам искането си до имейл cocomodels@abv.bg или до адрес Стара Загора ул.Стръмна 5